.....

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

 
  นางสาวสิริณ จำนรรจ์สิริ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
ป.บัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
   
 นางบงกช สุทธิประภา
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
กศ.ม.หลักสูตรและการสอน
 นายคมสรรค์ ศัตรูพ่าย
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 ดร.สุวิวัชร สมมาตย์
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
ศศ.ด.ภาษาอังกฤษศึกษา

 

 
 นางมะลิวัลย์ บุญพันธ์
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
นายศักรินทร์ คนหมั่น
กศ.บ.(เกียรตินิยม) การสอนภาษาอังกฤษ 

ครูเมทินี สุวรรณไตรย์

กศ.บ.ภาษาอังกฤษ

 
 
Dr. Fer Livette M. Badic-Kileste
English Educational Administration 

 

Mr.Jonathan Taylor Shannon
ครูผู้สอน/ภาษาอังกฤษ
BS Applied Food Science 

 

 


 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557